rozšírené vyhľadávanie

Sviatok

Meniny má Antal, Nataša

Obec Bystrá
oficiálne stránky obce
Bystrá

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 12. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1,00 EUR

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

18. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Bystrá, Bystrá 61

14. 12. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

24. 11. 2020

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu na skládku

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu na skládku

0,00 EUR

PROFAX - Danka Barthová

Obec Bystrá, Bystrá 61

23. 11. 2020

Dodatok č. N20200304001D02

Dodatok č. N20200304001D02

0,00 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Bystrá, Bystrá 61

23. 11. 2020

Kúpna zmluva č.Z202030306_Z

Kúpna zmluva č.Z202030306_Z

699,60 EUR

MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, 049 51 Brzotín

Obec Bystrá, Bystrá 61

12. 11. 2020

Kúpna zmluva KZ22020

Kúpna zmluva KZ22020

4 851,00 EUR

Ján Zeman, rod. Zeman

Obec Bystrá, Bystrá 61

20. 10. 2020

Kúpna zmluva KZ12020

Kúpna zmluva KZ12020

3 366,00 EUR

Ondrej Trnavský

Obec Bystrá, Bystrá 61

12. 10. 2020

Zmluva o poskytovaní administratívnych a asistentských služieb

Zmluva o poskytovaní administratívnych a asistents

99,00 EUR

SMALL

Obec Bystrá, Bystrá 61

9. 10. 2020

Zmluva č.1140/2020/ODDCS o podmienkach realizácie stavby a o podmienkach prevádzky, údržby a opravách stavby: "Cyklochodník s verejným osvetlením v obci Bystrá"

Zmluva č.1140/2020/ODDCS o podmienkach realizácie

0,00 EUR

Obec Bystrá, Bystrá 61

Banskobystrický samosprávny kraj

9. 10. 2020

Zmluva o spolupráci pri realizácií projektu "Cyklochodník s verejným osvetlením v obci Bystrá"

Zmluva o spolupráci pri realizácií projektu "Cyklo

150 000,00 EUR

Obec Bystrá, Bystrá 61

Banskobystrický samosprávny kraj

2. 10. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárs

0,00 EUR

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

18. 9. 2020

Dodatok č. N20200304001

Dodatok č. N20200304001D01

0,00 EUR

Obec Bystrá, Bystrá 61

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

6. 8. 2020

Zmluva o dielo číslo 02/2020

Zmluva o dielo číslo 02/2020

173 013,77 EUR

HRONSTAV 01, spol. s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

3. 7. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo: ZOD1/2020

Dodatok č. 1

Neuvedené

HRONSTAV 01, spol. s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

17. 6. 2020

Zmluva o dielo číslo: ZOD1/2020

Zmluva o dielo číslo: ZOD1/2020

161 735,30 EUR

HRONSTAV 01, spol. s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

16. 6. 2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok do CUET

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok do CUE

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

15. 6. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

472,00 EUR

KRAK SLOVAKIA s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

15. 6. 2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

Zmluva o spracovaní osobných údajov

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

2. 6. 2020

Nájomná zmluva č.: NZ32020

Nájomná zmluva č.: NZ32020

30,00 EUR

Ing. Eva Kinková

Obec Bystrá, Bystrá 61

27. 4. 2020

Nájomná zmluva č.: NZ22020

Nájomná zmluva č.: NZ22020

30,00 EUR

Ing. Kamil Kušnirák

Obec Bystrá, Bystrá 61

27. 4. 2020

Nájomná zmluva č.: NZ12020

Nájomná zmluva č.: NZ12020

60,00 EUR

Mgr. Peter Jorík a manž. Zuzana Joríková, rod. Gerzaničová

Obec Bystrá, Bystrá 61

14. 4. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

Zmluva č. 1420 580

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Bystrá, Bystrá 61

14. 4. 2020

Kúpna zmluva č. Z20206258_Z

Kúpna zmluva č. Z20206258_Z

370,00 EUR

MARINI TRADE s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

2. 4. 2020

Dodatok k zmluve SGE1029201514

Dodatok k zmluve SGE1029201514

0,00 EUR

ENVI-PAK, a.s.

Obec Bystrá, Bystrá 61

20. 3. 2020

Zmluva č. 173/C700/2020 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky

Zmluva č. 173/C700/2020 o poskytnutí dotácie na po

153 654,95 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Bystrá, Bystrá 61

10. 3. 2020

Zmluva o spolupráci N2022304001

Zmluva o spolupráci N2022304001

7 973,46 EUR

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Bystrá, Bystrá 61

5. 3. 2020

Autorská zmluva o dielo

Autorská zmluva o dielo

1 200,00 EUR

Mgr. art. Richard Boháč

Obec Bystrá, Bystrá 61

3. 3. 2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-68-017/2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-68-017/2020

114 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Bystrá, Bystrá 61

20. 2. 2020

Zmluva PHZ-OPK1-2019-00341 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra

Zmluva PHZ-OPK1-2019-00341 o

30 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Bystrá, Bystrá 61

8. 1. 2020

Dodatok č.1 k zmluve KZ42019

Dodatok č.1 k zmluve KZ42019

0,00 EUR

PS technik, s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

2. 1. 2020

Poistná zmluva

Poistná zmluva

91,80 EUR

UNIQA poisťovňa, a. s.

Obec Bystrá, Bystrá 61

28. 11. 2019

Kúpna zmluva KZ32019

Kúpna zmluva KZ32019

580,00 EUR

Ing.Zdenek Ouzký

Obec Bystrá, Bystrá 61

28. 11. 2019

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve KZ52019

Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve KZ52019

0,00 EUR

Roman Gemzický, rod. Gemzický, Tatranská cesta 164/56, 034 01 Ružomberok a Ing. Natália Gemzická, rod. Gemzická, ŠLN 5, 977 01 Brezno

Obec Bystrá, Bystrá 61

8. 11. 2019

Zmluva č.11 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra SR na rok 2019

Zmluva č.11 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpo

18 632,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Bystrá, Bystrá 61

7. 11. 2019

Zámenná zmluva CRZ č. 8297/2018/LSR

Zámenná zmluva CRZ č. 8297/2018/LSR

0,00 EUR

LESY Slovenskej republiky, š.p.

Obec Bystrá, Bystrá 61

6. 11. 2019

Zmluva o audítorskej činnosti

Zmluva o audítorskej činnosti

0,00 EUR

Ing. Cibulová Daniela

Obec Bystrá, Bystrá 61

5. 11. 2019

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s

Obec Bystrá, Bystrá 61

22. 10. 2019

Zmluva o dielo č. 14/2019

Zmluva o dielo č. 14/2019

4 146,00 EUR

W-Control, s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

22. 10. 2019

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu

0,00 EUR

PROFAX - Danka Barthová

Obec Bystrá, Bystrá 61

16. 10. 2019

Zmluva o spolupráci č.01/10/2019

Zmluva o spolupráci č.01/10/2019

400,00 EUR

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

25. 9. 2019

Zmluva o dielo č. Enviro16-2019

Zmluva o dielo č. Enviro16-2019

799,00 EUR

JA-BL-KO ct, s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

25. 9. 2019

Nájomná zmluva o nájme pozemku za účelom prevádzkovania pohrebiska

Nájomná zmluva

10,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Valaská, v zastúpení: Mgr. Roman Kupčák, farský administrátor

Obec Bystrá, Bystrá 61

25. 9. 2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva KZ52019

1 260,00 EUR

Roman Gemzický, rod. Gemzický, Tatranská cesta 164/56, 034 01 Ružomberok a Ing. Natália Gemzická, rod. Gemzická, ŠLN 5, 977 01 Brezno

Obec Bystrá, Bystrá 61

7. 8. 2019

Zmluva č.2019/08/02 o poskytovaní služieb ochrany majetku a osôb objektu

Zmluva č.2019/08/02

Neuvedené

Black PATROL s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

17. 7. 2019

Kúpna zmluva KZ42019

Kúpna zmluva KZ42019

60 951,50 EUR

PS technik, s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

17. 6. 2019

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

300,00 EUR

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

24. 5. 2019

Zmluva o výpožičke kompostéra č. 1 /2019

Zmluva o výpožičke kompostéra č. 1 /2019

Neuvedené

viď. príloha

Mikroregión Chopok-Juh

9. 5. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

556,00 EUR

KRAK SLOVAKIA s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

2. 5. 2019

Zmluva č.149 999

Zmluva č.149 999

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Bystrá, Bystrá 61

18. 4. 2019

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvo

Neuvedené

MAPA SLOVAKIA Digital, s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

8. 4. 2019

Zmluva o prenájme - nájomná zmluva

Zmluva o prenájme - nájomná zmluva

84,90 EUR

Urbársko pozemkové spoločenstvo Mýto pod Ďumbierom

Obec Bystrá, Bystrá 61

2. 4. 2019

Kúpna zmluva

KZ22019

2 000,00 EUR

Ľubomír Matulík, rod. Matulík

Obec Bystrá, Bystrá 61

6. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

500,00 EUR

e-Gemini s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

4. 3. 2019

Kúpna zmluva

KZ12019

1 860,00 EUR

Tibor Čunderlík, rod. Čunderlík a Katarína Kurucová, rod. Kurucová

Obec Bystrá, Bystrá 61

20. 12. 2018

Zmluva o poskytovaní administratívnych a asistentských služieb

Zmluva o poskytovaní administratívnych a asistents

49,00 EUR

SMALL

Obec Bystrá, Bystrá 61

23. 11. 2018

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu

130,00 EUR

PROFAX - Danka Barthová

Obec Bystrá, Bystrá 61

12. 11. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

18 084,00 EUR

MUDr. Silvia Svinčiaková

Obec Bystrá, Bystrá 61

12. 11. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

4 884,00 EUR

Richard Hajdúch a manželka Eva Hajdúchová, rod. Branišová

Obec Bystrá, Bystrá 61

31. 10. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

650,00 EUR

František Vitáloš a manželka Dáša Vitálošová, rod. Majlingová

Obec Bystrá, Bystrá 61

18. 6. 2018

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

3 720,00 EUR

Rastislav Kokavec a manželka Helena Kokavcová, rod. Lunterová

Obec Bystrá, Bystrá 61

29. 5. 2018

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

0,00 EUR

P.S. in, a.s.

Obec Bystrá, Bystrá 61

23. 1. 2018

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu na skládku za rok 2018

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu na skládku za r

125,00 EUR

PROFAX - Danka Barthová

Obec Bystrá, Bystrá 61

23. 1. 2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

150,00 EUR

Urbáni & Partners, s. r. o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

4. 1. 2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

175 112,57 EUR

P.S. in, a.s.

Obec Bystrá, Bystrá 61

30. 10. 2017

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služby

800,00 EUR

Gemini Group s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

23. 10. 2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

780,00 EUR

PharmDr. Martina Hromádková, r. Kanabová

Obec Bystrá, Bystrá 61

30. 8. 2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 040,00 EUR

Ing. Natália Gemzická, rod. Gemzická

Obec Bystrá, Bystrá 61

20. 7. 2017

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu

Zmluva o odvoze komunálneho odpadu

39,00 EUR

BELO TRADE, s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

4. 7. 2017

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

700,00 EUR sedemsto

DHZ Bystrá ŠPORT, o.z.

Obec Bystrá, Bystrá 61

10. 4. 2017

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

0,00 EUR

Tatry mountain resorts, a.s.

Obec Bystrá, Bystrá 61

22. 3. 2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

6 600,00 EUR šesťtisíc šesťsto eur

Matej Rybár

Obec Bystrá, Bystrá 61

22. 3. 2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

24 519,00 EUR dvadsaťštyritisíc päťstodeväťtnásť eur

MUDr, Silvia Svinčiaková

Obec Bystrá, Bystrá 61

17. 2. 2017

Dodatok č.1 k Úverovej zmluve zo dňa 25.03.2013

Dodatok č.1 k Úverovej zmluve zo dňa 25.03.2013

0,00 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka

Obec Bystrá, Bystrá 61

13. 2. 2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

6 171,00 EUR

Obec Bystrá, Bystrá 61

Ján Zeman, rod. Zeman

13. 2. 2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

6 171,00 EUR

Obec Bystrá, Bystrá 61

Vladimír Paluška a manželka Andrea Palušková

19. 1. 2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

9 444,00 EUR

Obec Bystrá, Bystrá 61

T.C.T., spol. s.r.o.

16. 12. 2016

Zmluva o bezpečnostných predmetoch

Zmluva o bezpečnostných predmetoch

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s

Obec Bystrá, Bystrá 61

15. 12. 2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

60 588,00 EUR

Eva Valentová, Ing.Juraj Valent

Obec Bystrá, Bystrá 61

15. 12. 2016

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s

Obec Bystrá, Bystrá 61

15. 12. 2016

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s

Obec Bystrá, Bystrá 61

15. 12. 2016

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s

Obec Bystrá, Bystrá 61

15. 12. 2016

Zmluva o elektronickej službe Bussines24

Zmluva o elektronickej službe Bussines24

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s

Obec Bystrá, Bystrá 61

15. 12. 2016

Zmluva o účte Komunal Plus

Zmluva o účte Komunal Plus

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s

Obec Bystrá, Bystrá 61

16. 11. 2016

Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k IS

Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k IS

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Bystrá, Bystrá 61

16. 11. 2016

Mandátna zmluva na zabezpečenie verejného obstarávania

Mandátna zmluva

1 000,00 EUR

TORVO s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

10. 10. 2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

25 971,00 EUR

Obec Bystrá, Bystrá 61

Vladimír Paluška a manželka Andrea Palušková

9. 8. 2016

Kúpna zmluva

Z201619385_Z

49,20 EUR

Marcela Kavalíková Faturová - FIRE system

Obec Bystrá, Bystrá 61

3. 5. 2016

Zmluva - autorský zákon

1610272

0,00 EUR

Slovgram

Obec Bystrá, Bystrá 61

11. 4. 2016

Zmluva o audítorskej činnosti

Zmluva o audítorskej činnosti

0,00 EUR

Ing. Cibulová Daniela

Obec Bystrá, Bystrá 61

6. 4. 2016

Kúpna zmluva

Z20166433_Z

94,90 EUR

ANICO Slovakia

Obec Bystrá, Bystrá 61

5. 4. 2016

Kúpna zmluva

Z20166471_Z

118,80 EUR

Marcela Kavalíková Faturová - FIRE system

Obec Bystrá, Bystrá 61

5. 4. 2016

Kúpna zmluva

Z20166474_Z

85,20 EUR

Marcela Kavalíková Faturová - FIRE system

Obec Bystrá, Bystrá 61

25. 3. 2016

Zmluva o budúcej zmluve

SGE1029201514

0,00 EUR

ENVI-PAK, a.s.

Obec Bystrá, Bystrá 61

24. 3. 2016

Zmluva o dielo

NSWD-006-02-2016-SK

708,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

29. 2. 2016

Kúpna zmluva

Z20163784_Z

438,00 EUR

Stavmont s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

26. 2. 2016

Kúpna zmluva

Z20163783_Z

415,00 EUR

FLORIAN S.R.O.

Obec Bystrá, Bystrá 61

24. 2. 2016

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie a poskytovania ďalších webhostingových služieb

NSWW-006-02-2016-SK

360,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Bystrá, Bystrá 61

1. 2. 2016

Zmluva o poskytovaní administratívnych a asistentských služieb

Zmluva

49,00 EUR

SMALL

Obec Bystrá, Bystrá 61

Rámcová zmluva

Rámcová zmluva

40,00 EUR

Jaromír Vránovský - Copyservis

Obec Bystrá, Bystrá 61

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

OBECNÝ ÚRAD

Aktuálna teplota

17.1.2021 16:14

Aktuálna teplota:

-5.2 °C

Vlhkosť:

74.5 %

Rosný bod:

-9 °C

pecat16    pect16                    pecat 2017             

odkazy

Sv.omše v Bystrej


 

Horehronie


 

infocentrum


lekaren

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE V OKRESE


Veterinárna ošetrovňa


kolkaren


Slovensko.sk


MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.skfotomapa


Náš mapový portál


Horská záchranná služba


SBŠport


megaubytovanie


Ubytovanie Na Slovensku.eu

 


knh


 

brimo


 

Expodom

 

 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 114
TÝŽDEŇ: 1359
CELKOM: 613046