rozšírené vyhľadávanie

Sviatok

Meniny má Oľga, Apolinár, Libérius, Libor, Liborius, Apolinára, Libora

Obec Bystrá
oficiálne stránky obce
Bystrá

Zaujímavosti v obci

RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL SV. FLORIÁNAKostolVýstavba terajšieho kostola

V máji 1914 začali cirkevníci rozkopávať a urovnávať stavebné miesto pre nový kostol podľa návodu a hlavného dozoru Rudolfa Boboka, bývalého rímsko-katolíckeho farára z Valaskej. Vypuknutím prvej svetovej vojny boli práce prerušené, len v jeseň sa pokračovalo v terénnych prácach, ako aj príprave stavebného materiálu. Stálym dozorom prác bol poverený vtedajší starosta Jozef Kováčik, ktorý bol aj cirkevným pokladníkom.Stavba bola zadaná staviteľovi z Banskej Bystrice Ľudovítovi Peyerbergerovi za 11 900 korún predvojnových. Na jar r. 1915 bola stavba započatá a 28.10.1915 boli stavebné práce kostola dokončené. Kostol bol vysvätený 17.9.1916 po doplňujúcich prácach a prevedenej kolaudácii. Vysviacku previedol Arnold Bobok, bývalý riaditeľ seminára banskobystrického, pápežský Komorník a poslanec Hlinkovej ľudovej strany. Menovaný bol mladším bratom Rudolfa Boboka. Slávnostnej vysviacky kostola sa v hojnom počte zúčastnilo aj riaditeľstvo Štátnych železiarní v Podbrezovej. Prvé obydlia na Bystrej boli drevené ale v roku 1863 sa rozšíril veľký požiar zo skladu bývalých hámrov, ktorým boli zničené nielen budovy hámra, ale aj skoro celá dedina. Ďalší veľký požiar bol v roku 1906, a od toho času sa už začali budovať obydlia murované z kameňa a hliny. Pravdepodobne aj z dôsledku veľkých požiarov bol náš kostol zasvätený Svätému Floriánovi, ktorý je ochrancom pred požiarom a patrónom hasičov.


Zariadenie kostola

Kostolné oltáre a kazateľnica sú slohu neogotického. Hlavný oltár bol zakúpený od rímsko-katolíckej cirkevnej obce v Lopeji v roku 1908, keď tamojší farár Martinček musel pre svoje slovenské povedomie ujsť do Spojených štátov Severnej Ameriky. Bočný oltár a kazateľnicu robil R.Maštalirc – umelecký stolár v Slovenskej Ľupči v roku 1915. Obraz Madonny – olejomaľbu, darovala kostolu manželka Júliusa Scheneka, námestníka riaditeľa Štátnych železiarní v Podbrezovej. Obrazy krížovej cesty (drevorezba) bola zakúpená z ružencových peňazí v päťdesiatych rokoch. Dva obrazy (Pán Ježiš a Panna Mária) , ktoré sa nachádzajú v presbytériu kostola, daroval Jozef Náther z Podbrezovej. Betlehem – jaskynku vyhotovil a daroval Jozef Siman z Piesku asi v rokoch 1950-1953. Figúrky do betlehema boli zakúpené z ružencových peňazí. Orgán pochádza z malého kostolíka (kaplnky).

Sochy na hlavnom oltári:  Sv.Katarína Alexandrijská, Sv.Florián, Sv.Vendelín a dva anjeliky.

Bočný oltár: Božské Srdce Ježišovo,  Sv.Jozef, Lurdská  Panna Mária

Prvá obnova interiéru kostola

Po výstavbe boli steny kostola zamaľované na bielo.V roku 1937 bol kostol vymaľovaný maliarom Jánom Schenekom so synom z Banskej Štiavnice. Na strope sú zobrazení štyria evanjelisti (Marek, Matúš, Lukáš a Ján),  v strede je výjav Svätej trojice (Boh, Syn a Duch Svätý). Nad vstupom do presbytéria boli zobrazený dvaja anjeli a baránok. Podklad stropu  nad  presbytériumom vytvára sýto modrá farba so zlatými hviezdičkami, a výjavom „pelikána“ a „ Srdce  Ježiša  a Márie „. Bočné steny kostola boli zamaľované v tvare tehličiek / šesťuholník/ farba oker,hnedá a zlatá.

Druhá obnova interiéru kostola

Presbytérium bol od chrámovej lode kostola oddelený umelecky tvarovaným kovovým zábradlím, ktoré bolo rovnaké ako zábradlie na chóre.Táto druhá zmena bola prevedená po „Druhom Vatikánskom koncile „ z dôvodu zmeny úprav  vysluhovania obradov počas svätej omše. Z uvedeného dôvodu bolo zrušené kovové zábradlie pred oltárom a bol do interieru kostola dodaný  obetný stôl  a ambóna. Ambóna a obetný stôl nám bol darovaný z Detvy  v jesenných mesiacoch  roku 1991 za pána farára  Barilu.

Tretia obnova interiéru kostola

Na podnet nášho pátra Tadeusza Mrzigloda sa už v zimných mesiacoch r.2000  začalo uvažovať o nutnosti vymaľovania interiéru kostola. Pôvodne sa uvažovalo s vymaľovaním celého kostola nanovo. Na posúdenie bol pozvaný Dr.Art.Čambala, ktorý skonštatoval, že strop nie je potrebné premaľovať, stačí ho len vyčistiť a obnoviť. Pán farár zabezpečil maliara pána Auxta z Brezna,ktorý so synom a študentami  umeleckej školy z Banskej Štiavnice previedli obnovu stropu (evanjelistov a Svätú trojicu). Dva anjeliky a baránok v klenbe vstupu do presbytéria boli zabielené a nahradené nápisom (JA SOM CESTA, PRAVDA  A ŽIVOT), ďalej boli vymaľované jednofarebne steny kostola, obnovený bol hlavný oltár, bočný oltárik, kazateľnica, ako aj všetky sochy. Tieto práce boli začaté 16.7.2001 a skončené  30.7.2001.  Na maľovanie kostola sa robila zbierka. Od občanov sa vyzbieralo 72.150,- Sk

Obnova schodov ku kostolu

Zub času nahlodal schodisko ku kostolu, ktoré už začalo byť z bezpečnostnej stránky nevyhovujúce. Bolo nutné previesť obnovu schodov.  Na tieto práce bola objednaná firma HRONSTAV z Brezna, ktorá v jesenných mesiacoch roku 2002 zrealizovala výstavbu nových schodov aj vydláždenie chodníka medzi schodiskom a cestičku ku kostolu zámockou dlažbou. Celková cena za vykonané dielo bola 198.317,- Sk.

Výmena okien

V dňoch 26.- 27. mája 2009  bola prevedená výmena  okien na kostole (pôvodné-železné) za drevené eurookná. Finančné prostriedky na okná venoval Mons.Eduard Kojnok,emeritný biskup Rožňavskej diecézy 150.000,-Sk, občania z obce Bystrá 30.000,-Sk.Okná boli zakúpené aj dovezené v roku  2008.Výmenu okien prevádzala firma DURTEX zo Štiavničky (Marek Hanzlovič). Uvedená firma výmenu okien previedla sponzorsky, bola im poskytnutá len strava na ktorú prispelo Ružencové spoločenstvo Bystrá (I.ruža 29 € a II.ruža 25 €),

Obnova - náter strechy na kostole

Vplyvom povetrnostných podmienok bol plech na streche kostola poškodený (hrdzavý).Preto bolo nutné v čo najkratšom čase a to do zimných mesiacov plech ošetriť novým náterom. Začiatkom septembra bola vyhlásená v kostole zbierka na náter strechy a už v prvej polovici septembra roku 2009 boli práce prevedené našími farníkmi Matejom Haászom , Pavlom Haászom a Jurajom Zelenčíkom  z Valaskej. Farbu zabezpečil a na ňu prispel čiastkou 514,- eura  Obecný úrad Bystrá (starosta Marian Alberty). Od farníkov bolo vyzbierané 1.502 € a z ružencových peňazí sa prispelo sumou  239 €.

 


KAPLNKA SV. JÁNA NEPOMUCKÉHO


Kaplnka Sv.Jána Nepomuckého sa nachádza pri moste na pravom brehu Bystrianky, medzi dvoma lipami. Bola postavená  z pokút robotníkov Bystrianských hámrov v roku 1836. Sošku Sv.Jána Nepomuckého do kaplnky podľa ústneho podania zhotovil z dreva (čerešne) obyvateľ Bystrej pán Viliger. Táto soška bola v kaplnke do roku 1993, kedy bola neznámym zlodejom odcudzená. Od tejto doby  v kaplnke bol umiestnený obraz Panny Márie až do 24.6.2001, kedy bola posvätená pánom farárom Tadeuszom Mrzyglodom a v kaplnke umiestnená nová soška Svätého Jána Nepomuckého vyhotovená znovu obyvateľom Bystrej Milanom Boháčom st.


Autorovo vyznanie:

Moje meno je Milan Boháč. Narodil som sa na Bystrej 28.5.1936 ako druhorodený syn Jána a Paulíny Boháčovej rod.Kováčikovej. Vyštudoval som Priemyselnú školu strojnícku s maturitou, v odbore všeobecné strojárstvo na Piesku.Amatérsky som sa venoval skoro všetkému čo súviselo s umením. Rád som kreslil, maľoval, rezbárčil, gravíroval a venoval som sa aj výrobe valašiek a nožov. Vďaka množstvu preštudovanej literatúry a bohatým praktickým skúsenostiam, rozhodol som sa,  keď ukradli pôvodnú sošku Sv.Jána Nepomuckého, že ju znovu vyhotovím ja. Rozhodnutie dozrievalo veľmi pomaly. Drevo som doviezol z čerešne, ktorá rástla pod Kalváriou v Devíne. Dva roky sa ešte u mňa sušila. Drevo čerešne je tvrdé a práca s ním je ťažká. Pred začatím drevorezby zhotovil som model z hliny, podľa ktorého som tvaroval čerešňu na sošku Sv.Jána. Polychrómiu som naniesol podľa starodávneho receptu. Po vymaľovaní a upevnení na podstavec, soška bola dokončená dňa 22.6.2001 na Paulínu, a posvätená dňa 24.6.2001 na Jána.Týmto sa chcem zavďačiť svojim rodičom. Nech im Pán Boh dá večné odpočinutie, a mojej rodine a všetkým občanom Bystrej šťastný a pokojný život v mieri.

Tak nám Pán Boh pomáhaj.

V Bystrej  22.6. 2001 


Soška Svätého Jána Nepomuckého vyhotovená Milanom Boháčom, hoci bola zabezpečená v kaplnke mrežami, neznámy páchateľ ju v lete roku 2005 z kaplnky po rozrezaní zámky odcudzil. Od tejto doby bola kaplnka bez sochy. V júni roku 2009 správca far. Mgr. Erich Ruttkay  objednal sochu Sv.Jána Nepomuckého vyhotovenú zo živice v Poľsku. V auguste roku 2009 Ľubomír Skaloš a Pavel Haász st. previedli na vlastné náklady obnovu kaplnky Sv.Jána Nepomuckého a to náter  strechy, vymaľovanie kaplnky a úpravu okolia. Na zakúpenie sochy bolo potrebné stotridsať eur. Ružencové spoločenstvo z Bystrej prispelo 50 eurami a 80 eur sa vyzbieralo od farníkov z obce Bystrá. Dňa 14.9.2009 po vigílnej svätej omši Sedembolestnej Panny Márie, ktorú celebroval pán dekan Mgr. Hrtús, posvätil novú sochu Svätého Jána Nepomuckého, ktorá bola umiestnená v kaplnke sv.Jána v Bystrej v nedeľu 20.9.2009 správcom farnosti Mgr. Erichom Ruttkayom po svätej omši.


KAPLNKA PANNY MÁRIE LURDSKEJKAPLNKA PANNY MÁRIE LURDSKEJV roku 2001 sa rozhodol Ing. Ondrej Dobrík so súhlasom pátra Tadeusza Mrzygloda terajšieho pána farára splniť dávny sen svojej matky Margity Dobríkovej, ktorá sa toho roku dožila 98 rokov, dať vystaviť na mieste bývalého malého kostolíka, na plošinke pod terajším kostolom kaplnku Panny Márie. Na zabezpečenie prác k výstavbe kaplnky sa podujal terajší starosta Pavel Haász. V jesenných mesiacoch roku 2001 Ing. Peter Halás vypracoval projekt, a zároveň aj zrealizoval so svojím priateľom Jozefom Slivkom výstavbu základu a drevenej časti kaplnky.Túto časť prác financoval Ing. Ondrej Dobrík, ktorý dal aj  vlastné šindle na pokrytie kaplnky. Nakoľko už bola pokročilá jeseň s prácami na budovaní kaplnky sa muselo prestáť. Na jar roku 2002 Pavel Haász zabezpečil murára Michala Fodora, ktorý z kameňa dovezeného od Striebornej studničky pracovníkmi Obecného úradu Bystrá Štefanom Šipošom a Ivanom Švantnerom, vymúral jaskynný  oblúk v kaplnke. Úhradu za murárske práce financoval Pavel Haász, ktorý zakúpil aj dve lucerničky do kaplnky. Pri úprave okolia, ako aj pri pomocných prácach majstrom pomáhali už spomínaní pracovníci Šipoš a Ivan Švantner. Kaplnka bola 30.apríla definitívne dokončená. Dňa 5.5.2002 bola po slávnostnej svätej omši pri príležitosti patróna kostola Sv. Floriána uskutočnená  vysviacka kaplnky Panny Márie Lurdskej. Vysviacku kaplnky previedol dekan Mgr.Jaroslav Kadlec, kedy bola Lurdská Panna Mária slávnostne prenesená z bočného oltára kostola do kaplnky. Na slávnostnej svätej omši sa zúčastnilo veľa ľudí z obce, ale aj takých, ktorí už v obci nebývajú, len z Bystrej pochádzajú. Po svätej omši pani Flautnerová sponzorsky pripravila slávnostný obed, na ktorý boli pozvaní dekan Mgr.Kadlec, páter Tadeusz, spevácky zbor z Podbrezovej, starosta Pavel Haász, pani Margita Dobríková, Ing.Ondrej Dobrík s manželkou. Do kostola páter Tadeusz  zakúpil v Poľsku Pannu Máriu-Kráľovnú, ktorá bola posvätená pátrom Tadeuszom.

Výmena sochy Panny Márie Lurdskej

Socha Panny Márie Lurdskej, ktorá bola do kaplnky daná z kostola bola zo sádry , na ktorú zle  vplývali povetrnostné podmienky, a tým bolo potrebné sochu obnovovať. V auguste  roku 2008 MUDr. Veronika Zvaríková so súhlasom pána farára Ericha Ruttkaya zakúpila novú sochu Panny Márie – Lurdskej v Poľsku  z materiálu- živica, ktorá je odolná voči povetrnostným podmienkam. Nová socha bola posvätená 14.8.2008 na vigíliu slávnosť Nanebovzatia Panny Márie správcom farnosti Mgr.Erichom Ruttkayom. Pôvodná socha je uložená v sakrestii kostola.


NOVÁ ZVONICA


NOVÁ ZVONICA

Zvonica bola vystavená pri kostole na pozemku darovanom Jánom Kúthom v roku 1924. Dva nové zvony boli zakúpené zozvonolejárne Alojza Kurbeľa z Trnavy. Dovezené boli 28.4.1924 zo železničnej stanice v Podbrezovej. „ Z obecnej pamätnej knihy sme sa dozvedeli, že na zvony sa skladali cirkevníci, manželský pár po 130 korún, vdovci a vdovy po 65,- korún. Uznesené cirkevným výborom bolo, že cirkevníkom, ktorých otcovia nechceli prispieť na zvony, nie je dovolené zvoniť ani na pohreb, ani členom ich rodín, kým si nezaplatia podlžnosť za zvony. Drevená  zvonica  postavená   v roku   1924   patrila  medzi  skvosty  našej  obce.  No  zub   času  nahlodal  jej  drevené  časti,  ako  aj  statiku  stavby  v dôsledku  čoho  sa   poškodzovali aj   zvony. Z dôvodu  bezpečnosti  už  nebolo   možné  zvoniť  a tým  naša   zvonička  prestala  slúžiť   svojmu   účelu.  Tento   stav  u

ž   trvá  niekoľko   rokov. Na  podnet   cirkevníkov   sme   začali   uvažovť   nad  rekončtrukciou  alebo   výstavbou novej   zvonice.  Zbierka   na  zvonicu   sa  začala  už  v roku   2007.  Postupne  v malých finančných  čiastkach  zo   zbierok  a darov  sme  sa  začiatkom  roku  2013  dostali k sume 6 000 €  a to  bol  čas  kedy   sa   rozhodlo  definitívne   realizovať rekonštrukciu (výstavbu)  zvonice. V sobotu   10. mája 2014  členovia   Dobrovoľného  hasičského   zboru  Bystrá  začali s rozoberaním  zvonice.  Pri  týchto  prácach  bolo  zistené,  že  drevené   časti  nebudú vhodné  na  ďalšie   použitie  pri  rekonštrukcii.  Stará  zvonica  bola  postavená  na  kamenných  základoch,  ktoré   budú  použité  ako  výplň  základu  pod  novú  zvonicu. V nedeĺu  11.  mája  2014  keď   sme   prichádzali  ku  kostolu,  mali  sme  zmiešané pocity.  Na  jednej  strane   sme  s nostalgiou  pozerali  na prázdne  priestranstvo,  kde

90  rokov  stála   malá  zvonica,  ale  na  druhej  strane  sme  pociťovali  radosť, že sa  začne   s výstavbou   zvonice  a v krátkom  čase  sa  bude  obcou  znovu  rozliehať hlas   zvonov. Výstavbu   zvonice  prevádzala  stavebná  firma : Hronstav – Brezno. S terénnymi  úpravami  a budovaním  základov  pod  zvonicu  sa  začalo  začiatkom augusta.  Dňa  15. Augusta  sa  začala  výstavba  drevenej  časti zvonice.  Pokrytie strechy  medeným   plechom  bolo  realizované  8. septembra. Dokončenie  výstavby bolo  28.septembra  2014. Za  výstavbu   zvonice ,ako aj  obnovu a elektrifikáciu  zvonov, v prvom rade ďakujeme  Pánu  Bohu, že  nás  obdaril  takou  veľkou  milosťou. Veľké  Pán  Boh  zaplať  patrí  Obci  Bystrá,  Pozemkovému  spoločenstvu  Bystrá, farníkom, občanom,  aj  cudzím  dobrodincom,  ktorí  prispeli  na  zvonicu  finančnými prostriedkami. Poďakovanie  patrí  pánovi  dekanovi  Fričovskému  za  vybavenie  súhlasu  k výstavbe  z Biskupského  úradu  Rožňava. Taktiež  ďakujeme  Dobrovoľnému  hasičskému  zboru  Bystrá,  ktorého  členovia bezplatne  demolovali  starú  zvonicu. Ďakujeme  pánovi  starostovi  Albertymu,  ktorý  nezištne  zabezpečoval  organizačnú  činnosť  so  stavebnou  firmou. Po  nedeľnej  svätej  omši  dňa  26. októbra   2014  bola  zvonica  slávnostne vysvätená  pánom  dekanom  Jozefom  Fričovským. September  roku   2014   bol   deň   pre   mnohých   ako   každý  iný, ale  pre   Bystranov   bol  výnimočný   tým,  že   o 17:00  hod.   sa    ozval   po mnohých   rokoch   znovu   krásny   hlas   zvonov , ktorý   je   prejavom   života obce.  ŽIVÝCH ZVOLÁVA,  MRTVYCH OPLAKÁVA

Môžeme  byť  hrdí,  že  nielen  naši  predkovia, ale aj my  zanecháme  hodnotné  dielo  pre  budúce  generácie,  ktoré  dúfame , budú  tak  ako  my s vďakou  na  nás  spomínať.


DREVENÁ SOCHA SV. FLORIÁNA


Svätý Florián je katolícky svätec, patrón hasičov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov, taktiež ochranca pred neúrodou, búrkou aj suchom.

 Sv.FloriánNarodil sa vEnns v rímskej provincii Noriko za čias prenasledovania kresťanov počas vlády rímskeho cisára Diokleciána.

Florián bol plukovníkom v legionárskom vojsku rímskeho cisára v Cetii (dnešný Zeiselmauer v Rakúsku). Roku 304 sa postavil na obranu 40 zatknutých a uväznených  kresťanských legionárov v Lorchu . Za pokus o vyslobodenie bol zatknutý a odsúdený miestodržiteľom Aquiliánom na smrť. Poprava sa konala dňa 4. mája 304 na brehu rieky Enns (v tej dobe nazývanej Aniza). Na krk mu bol priviazaný mlynský kameň a následne bol utopený vo vodách Enns. Nie je zistené, v akom veku bol popravený.

Legenda hovorí, že voda vyplavila Floriánovo mŕtve telo na skalu, kde ho našla vdova Valéria, ako ho pred zhanobením stráži veľký orol. Ten sa objavil aj na niektorých neskorších zobrazeniach tohto svätca. Na mieste hrobu Sv. Floriána pri Linci postavili kaplnku a neskoršie kostol s kláštorom, ktorý obývali benediktíni a po nich augustiniáni. Floriánove ostatky sa našli v 13. storočí. V roku 1942 boli objavené aj ostatky 40 mučeníkov, za ktorých svätec položil život.

Časť jeho relikvií je od roku 1183 v Krakove, ktoré daroval mestu pápež Lucius III. Pre ne dal postaviť knieža Kazimír II. (Spravodlivý) baziliku zasvätenú sv. Floriánovi. Ostatky svätca sa nachádzajú aj v relikviári Svätovítskeho chrámu v Prahe.

Povesť hovorí, že v ôsmom storočí zachránil Florián nemecké mesto Norimberg pred požiarom. Podľa legendy taktiež ochránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a bol zachránený na príhovor svätca. Kult patróna hasičov bol neskôr rozšírený po celej strednej Európe.

Rímsko-katolícky kostol, ktorý sa nachádza v našej obci je zasvätený práve sv. Floriánovi.

Sochu na žiadosť starostu obce Bystrá Mariana Albertyho vyrezal talentovaný umelecký rezbár Jakub Skaloš. Ako predloha bola použitá socha sv. Floriána umiestnená na oltári  Rímsko-katolíckeho kostola v Bystrej. Táto socha bola za účasti Bystrianskych hasičov slávnostne odhalená a vysvätená 8.mája 2016.

OBEC

Aktuálna teplota

23.7.2024 13:07

Aktuálna teplota:

23.3 °C

Vlhkosť:

75.7 %

Rosný bod:

18.8 °C

odkazy

Sv.omše v Bystrej


 

Horehronie


 

infocentrum


lekaren

POHOTOVOSTNÉ LEKÁRNE V OKRESE


Veterinárna ošetrovňa


kolkaren


Slovensko.sk


MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.skfotomapa


Náš mapový portál


Horská záchranná služba


     SBŠport


   megaubytovanie


    komiarbb


knh


 

brimo


 

Expodom

 

 

Preklad (translations)

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:211
TÝŽDEŇ:570
CELKOM:922005

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Webkamery Chopok - Nízke Tatry

webkamery