Navigácia

Obsah

Opatrenia v súvislosti s Koronavírisuom

Typ: ostatné
infpre viac info kliknite

logouvzsrV súvislosti s možným šírením koronavírusu sa obec Bystrá riadi usmerneniami inštitúcií, ktoré majú v kompetencii vydávať rozhodnutia v danej oblasti. Na základe  rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR, a v nadväznosti na žiadosť Ministerstva vnútra SR o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia vírusu v SR obec Bystrá:

 • vyzýva všetkých organizátorov kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, aby zrušili organizovanie hromadných podujatí a prijali všetky preventívne opatrenia zamedzujúce šíreniu možného vírusu,
 • odporúča právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom na území obce Bystrá, aby prijali všetky preventívne opatrenia smerujúce k minimalizácii možného šírenia vírusu,
 • vyzýva obyvateľov obce Bystrá, aby sa správali zodpovedne, primerane k svojmu zdravotnému stavu a zdravotnému stavu svojho najbližšieho okolia a zvážili svoju účasť na organizovaných kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach, a taktiež v zariadeniach so zvýšeným až hromadným výskytom osôb.

 

Obec Bystrá z preventívnych dôvodov a za účelom zníženia rizika koronavírusu ruší všetky verejné kultúrne a športové podujatia organizované alebo spoluorganizované obcou Bystrá v mesiaci marec 2020.

Počnúc dňom 10.3.2020 obec zatvára obecnú kolkáreň (možnosť objednávok) a Turisticko - informačné centrum Bystrá (TIC Horehronie Bystrá). O ďalšom postupe budeme občanov informovať.

Taktiež mesto zabezpečí dôslednú dezinfekciu priestorov vo verejných budovách obce.

V zmysle pokynov Úradu verejného zdravotníctva a hlavného hygienika, obeec Bystrá odporúča verejnosti dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám:

 • umývať si často ruky mydlom a teplou vodou (s dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu)
 • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami
 • zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou, následne ju vyhodiť do koša
 • vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky chrípky a nádchy
 • dodržiavať vzdialenosť (ak je to možné) najmenej jeden meter medzi Vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha

Všetky aktualizované informácie nájdete na:

webe Úradu verejného zdravotníctva SR: www.uvzsr.sk 

webe Ministerstva zdravotníctva SR: www.health.gov.sk

 

                                                                                                                                       Marian Alberty

                                                                                                                                  starosta obce Bystrá

Súbory na stiahnutie:

Coronavirus

Coronavirus English version

Čo robiť ak cestujete zo zahraničia

Rozhodnutie hl. hygienika SR

Usmernenie hl. hygienika SR

Usmernenie hl. hygienika SR 1

Usmernenie hlavného hygienika SR - karanténa

Usmernenie UVZSR o zákaze a obmedzení prevádzok

Vyhlásenie núdzového stavu

Zmena a doplnenie hl. hygienika SR 16.03.2020

Opatrenie UVZ SR, povinnosť nosiť rúška

Opatrenie UVZ SR, poskytovanie sociálnych služieb

Zákaz prevádzok v nedeľu

Usmernenie hl. hygienika - 6. aktualizácia

Opatrenie - štátna karanténa 04.04.2020

 

Call centrá:

 • Národné centrum zdravotníckych informácií - 0800 221 234
 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812


email: novykoronavirus@uvzsr.sk 

Please, all information in English about novel coronavirus 2019-nCoV you can find on the websites:

https://www.who.int/health-topics/coronavirus
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html

 


Prílohy

Vytvorené: 10. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 4. 2020 14:13
Autor: admin