Navigácia

Obsah

amf_vizualvizualizácia amfiteátra - pohľad z predu

Amfiteáter v obci Bystrá sa nachádza vedľa parkoviska pri Bystrianskej jaskyni. Bol postavený v roku 2018. Dostavba ho čaká v roku 2020.

Tento amfiteáter bol pokrstený na svojom prvom poudujatí: Dni obce Bystrá a Turistické dni Horehronia 2018. Otváracie podujatie sa konalo v symbolickom dátume - v sobotu 18.08.2018. Slnečný letný deň nabitý bohatým programom vyvrcholil vo večerných hodinách krstom Amfiteátra. Jeho krstným otcom sa stal líder kapely IMT SMILE - Ivan Tásler. Po slávnostnom akte nasledoval fantastický a nezabudnuteľný koncert kapely IMT Smile, pri ktorom sa bavilo vyše 2 500 návštevníkov.

Amfiteáter bol slávnostne požehnaný dňa 4.mája 2019 pri príležitosti slávnosti sv. Floriána - patróna hasičov, Rožňavským diecéznym biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom.

 

Prečo meno ZUNA ?

"Zuna vyrástla medzi vrchmi. Poznala ich silu i ľúbosť, preto sa snimi už dávno zasnúbila. A nevolila zle. Či myslíš, žeby mohla byť šťastná medzi ľudmi, ktorých všetky možnosti, ba aj náruživosť je zmeraná iba smrťou ? Hu, taký údel si ona nezaslúžila." (úryvok z románu F. Švantnera - Nevesta hôľ)

Jedným z najznámejších predstaiteľov slovenskej lyrizovanej prózy je František Švantner, rodák z Bystrej. 

Švantnerov román Nevesta hôľ sa zaraďuje k vrcholným dielam slovenského naturizmu, literárneho smeru, v ktorom sa slovenská literatúra dostala miestami na európske výšiny. Takýchto výkonov v histórii našej literatúry veľa nemáme.

Charakteristika postavy v románe má podobu prírodnej ženy, prebývajúcej v horách Nízkych Tatier a jej spojenie s prírodou je veľmi silné. Presne takú charakteristiku má aj amfiteáter - postavený z prírodných materiáov, spätý s prírodou, postavený v srdci Nízkych Tatier. Náš rodák František Švantner pomenoval svoju múzu - Nevestu hôľ menom Zuna. V roku 2018 dostal náš Amfiteáter meno ZUNA. Pretože Zuna k Bystrej neodmysliteľne patrí.

Epický svet Švantnerovho románu je založený na protiklade prírodného a božského, prirodzenosti a etiky, na protiklade pudového a sociálneho či kultúrneho. Všetky tieto protiklady môžeme súhrnne pomenovať ako protiklad pohanského a christianizovaného. Švantnerov svet je predovšetkým mužský, ale v Neveste hôľ je Švantnerov mýtus spojený s témou ženy a lásky, ktorú reprezentuje záhadná a divoká Zuna. Sníva o Zune, miluje však skôr svoju predstavu o nej, ako ju samotnú, záhadnú, živočíšnu, nevypočítateľnú ženu.