Navigácia

Obsah

Zmluvy archív do 8/2015


Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

Zmluvy

Zmluva o dielo

janec.pdf Stiahnuté: 44x | 06.04.2016

Zmluva o zabezpečení stravovania

edenred zmluva.pdf Stiahnuté: 70x | 06.04.2016

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu

dohodao ukončení zmluvneho vztahu.pdf Stiahnuté: 59x | 06.04.2016

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

dodatok č1 k zmluve o dielo.pdf Stiahnuté: 51x | 06.04.2016

Zmluva o plnení podmienok na prevádzkovanie verejnej kanalizácie

zmluva alvest.pdf Stiahnuté: 44x | 06.04.2016

Zámenná zmluva

zamenna zmluva.pdf Stiahnuté: 58x | 06.04.2016

Zmluva o dielo

zmluva od ielo.pdf Stiahnuté: 53x | 06.04.2016

Zmluva o dielo

zmluva o dielo.pdf Stiahnuté: 50x | 06.04.2016

Zmluva o dielo

zmluva o dielo.pdf Stiahnuté: 47x | 06.04.2016

Kúpna zmluva

balciar_zmluva.pdf Stiahnuté: 89x | 06.04.2016

Mandátna zmluva

mandatnazmluva.pdf Stiahnuté: 39x | 06.04.2016

Zmluva o poskytovaní vybraných súborov z informačného systému katastra nehnuteľností

zmluvagku.pdf Stiahnuté: 45x | 06.04.2016

Zámenná zmluva

zamenna znmluva.pdf Stiahnuté: 60x | 06.04.2016

Kúpna zmluva

kupna zmluva.pdf Stiahnuté: 41x | 06.04.2016

Zmluva o dielo

zmluva rogi 2.pdf Stiahnuté: 54x | 06.04.2016

Zmluva o dielo

zmluva rogi.pdf Stiahnuté: 48x | 06.04.2016

Kúpna zmluva

kupnazmluva.pdf Stiahnuté: 65x | 06.04.2016

Zmluva o dielo

zmluva o dielo.pdf Stiahnuté: 44x | 06.04.2016

Kúpna zmluva

kupna zmluva.pdf Stiahnuté: 42x | 06.04.2016

Zámenná zmluva

zamenna zmluva.pdf Stiahnuté: 48x | 06.04.2016

Stránka